Tiedotteet

Sääntömääräinen kevätkokous 2021

Kokouskutsu

Sukellusseura Calypso ry
Sääntömääräinen kevätkokous
16.3.2021 kello 18.00
Lähitapiola Sport Center, Masalantie 346, Masala
ja etäyhteys

Kokoukseen osallistuminen mahdollistetaan etäyhteyden välityksellä (677/2020 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi) ja toivomme osallistujien
pääosin osallistuvan etänä. Osallistuessasi kokoukseen paikan päällä, toivomme ilmoittautumista Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 9.3.2021 mennessä,
jotta voimme varmistaa, että kokouksen osallistujamäärä on suositusten mukainen.

Kevätkokouksen työjärjestys:

1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokoukselle:
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan:
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja
tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
asianosaisille.
7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n
mukaisesti vireille panemat muut asiat.
8. Päätetään kokous.

=======================================================================
Microsoft Teams -kokouksen linkki on lähetetty jäsenistölle.

Jos et ole saanut kokouslinkkiä voit pyytää sen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

=======================================================================
Kokoukseen liittyminen ilman Teams-tiliä (Microsoftin ohje):
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/kokoukseen-liittyminen-ilman-teams-tili%C3%A4-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508
=======================================================================

siiri

Uimahalli alkuvuosi 2021

Hallivuoro

Uusista rajoituksista johtuen Calypson hallivuoro jää tauolle, pyrimme aloittamaan uudelleen 11.4.2021 ellei rajoituksia jatketa.

Turvallista vuoden alkua ja pysykää terveinä. 

Sääntömääräinen syyskokous 2020

Sukellusseura Calypso ry
Sääntömääräinen syyskokous
25.11.2020 kello 18.00 luokka A135
Porkkalan lukio  Kirkkonummi

Syyskokouksen työjärjestys

1    Avataan kokous.

2    Valitaan kokoukselle:
  a. puheenjohtaja
  b. sihteeri
  c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d. ääntenlaskijat

3    Todetaan:
  a. läsnäolijat
  b. äänioikeutetut jäsenet

4    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5    Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana
kautena.

6     Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  a. toimintasuunnitelma
  b. talousarvio ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.

7    Valitaan joka toinen vuosi kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten
jäsenten keskuudesta johtokuntaan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan
seuran puheenjohtajaksi.

8     Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten
jäsenten keskuudesta johtokuntaan varsinaiset jäsenet erovuoroisten
tilalle sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen seuraavaksi
toimintavuodeksi.

9    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
varatoiminnankastajat.

10    Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin ohjelmassa olevaa
urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat henkilöt.

11    Vahvistetaan liittymis- , jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen
suuruus.

12    Valitaan edustajat ESLU:n ja Sukeltajaliiton vuosi- yms. kokouksiin tai
    annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseen edellä mainittuihin kokouksiin.

13    Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11:n §
mukaisesti vireille panemat asiat.

14    Päätetään kokous.