Kuluselvitysohjeet

Kululaskujen ohjeet

Johtokunta on päättänyt kokouksessaan 4.5.2021 seuraavaa.

Kilometrikorvauksia koskevista kuluista sovitaan etukäteen kunkin jaoksen vetäjän kanssa ennen kyseistä matkaa ja kululasku kiertää jaoksen vetäjän kautta puheenjohtajalle, kun jaoksen vetäjä on kyseisen laskun hyväksynyt. Lähtökohtaisesti talkootapahtumiin osallistuminen ei oikeuta kilometrikorvauksiin, vaan talkoot ovat vastikkeetonta toimintaa. Poikkeuksena on, jos kyseisen jaoksen vetäjä toteaa, että toiminnan kannalta henkilön on välttämätöntä olla paikalla. Asiasta sovitaan etukäteen, ennen kuin kyseisiä kuluja on syntynyt. Materiaalihankintojen kanssa noudatetaan vastaavaa menetelmää. Hankinnat pyritään parhaan mukaan budjetoimaan ja hankinnasta sovitaan etukäteen jaoston vetäjän kanssa. Kululasku kiertää jaoston vetäjän hyväksynnän jälkeen puheenjohtajalle.